Tag Archives: lipca

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 lipca 2012 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 lipca 2012 roku.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Top