Tag Archives: PLN

Generali OFE roczna struktura aktywów

Generali OFE roczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011.

Lp

składnik aktywów

Emitent

wartość na dzień wyceny (PLN)

udział w aktywach (%)

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub

Samsung will pay Amica

On 22 December 2009, the preliminary agreement between Amica Wronki S.A. and Samsung Electronics Manufacturing Poland (belonging in 100% to Samsung Electronics) was signed. Amica will sell washing machine and refrigerator production plants. In addition, both companies signed a contract …

Top