Amica realizuje kolejną inwestycję

Amica rozpoczęła budowę nowej hali produkcyjnej we Wronkach. Nowa inwestycja ma pozwolić na dalszy dynamiczny rozwój firmy, która ma zamiar potroić przychody do 2023 roku.

5 września 2014 roku we Wronkach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę fabryki kuchni Amica Wronki S.A. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Realizowane inwestycje wpłyną na zwiększenie całkowitej zdolności produkcyjnej fabryki kuchni do pułapu 1 500 000 sztuk rocznie już w 2016 roku, a w roku 2018 możliwe jest przekroczenie 2 000 000 sztuk wyrobów. Kolejne skoki mocy produkcyjnej będą realizowane w cyklach rocznych, stosownie do realizowanych nakładów inwestycyjnych.

Całość inwestycji zrealizujemy w trzech etapach, które będą koncentrowały się na rozbudowie powierzchni produkcyjnej, powiększeniu istniejącej powierzchni magazynowej oraz doposażeniu i modernizacji obecnego parku maszynowego. Zgodnie z przyjętym planem, wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca 2018 roku. Wtedy Fabryka Kuchni osiągnie zaplanowaną zdolność produkcyjną ? mówi Marcin Bilik, Pierwszy Wiceprezes Amiki ds. Operacyjnych.

Ukończenie inwestycji ma pomóc Amice utrzymać pozycję lidera rynku AGD w Polsce oraz poszerzyć rynki zbytu o kolejne kraje europejskie, na które trafia ponad 70 procent produkcji firmy. Obecnie produkty firmy są dostępne na rynkach europejskich pod trzema markami: Amica, Hansa i Gram. Ukończenie inwestycji będzie także oznaczało zwiększenie zatrudnienia w spółce, która już dzisiaj jest jednym z największych pracodawców w regionie. Tylko w latach 2014 – 2018 łączne inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą jest objęta Amica mają wynieść minimum 120 mln PLN.

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Amica Wronki S. A.. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top