PZU strategicznym inwestorem w spółce ELVITA

PZU kupił 98.82% udziałów w spółce ELVITA Jaworzno III – jednej z największych na południu Polski nowoczesnych sieci placówek medycznych, zapewniających pacjentom kompleksowe usługi profilaktyki zdrowotnej i leczenia w ramach wszystkich specjalności. Ta transakcja to element strategii PZU w obszarze zdrowia – planów budowy ogólnokrajowej sieci placówek.

– Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować tę transakcję. Umacnianie pozycji PZU na rynku świadczeniodawców zdrowotnych to element naszej strategii. Chcemy konsekwentnie zwiększać nasz biznes w obszarze zdrowia ? powiedział Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU Życie, odpowiedzialny w PZU za obszar zdrowotny.

Bezpośrednim nabywcą akcji jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 ? działający na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej PZU SA.

Grupa PZU planuje dalszy rozwój zakupionej spółki w oparciu zarówno o kontrakty NFZ jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych instytucjom z obszaru Śląska. W celu podniesienia komfortu pacjentów, Grupa PZU przeprowadzi dodatkowe inwestycje w placówkach spółki.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top