Tag Archives: aktyw

Generali OFE – wartość aktywów netto i wartość jednostki rozrachunkowej

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej na dzień 31.07.2012 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Siedziba i adres funduszu ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z

Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 29 czerwca 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez
Top