Tag Archives: Skarb Pa

Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 29 czerwca 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez
Top