Tag Archives: ustawy

O emeryturach mundurowych 10 stycznia 2012

O emeryturach mundurowych 10 stycznia 2012

O emeryturach mundurowych
Dziś (10 stycznia br.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy zawierający propozycje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Zaproponowane zmiany obejmą tylko tych funkcjonariuszy, którzy zostaną przyjęci do służby po wejściu w życie nowych …

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 listopada 2011 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 listopada 2011 roku.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 kwietnia 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 kwietnia 2012 roku.

Lp.

Składnik aktywów

Udział

w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień – 29 lutego 2012 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 29 lutego 2012 roku.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Minister Spraw Wewnętrznych będzie rozmawiał ze stroną związkową o emeryturach mundurowych

Minister Spraw Wewnętrznych będzie rozmawiał ze stroną związkową o emeryturach mundurowych
Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych spotka się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Spotkanie, które planowane jest na pierwszą połowę marca br. będzie dotyczyć reformy emerytur mundurowych. W zeszłym …

Top