Tag Archives: POLSKI

Generali OFE roczna struktura aktywów

Generali OFE roczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011.

Lp

składnik aktywów

Emitent

wartość na dzień wyceny (PLN)

udział w aktywach (%)

1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub

Top