Wiadomości Branżowe

ING OFE ? utrzymuje pozycję lidera

Według rankingu opublikowanego w styczniu 2013 przez Analizy Online ING OFE najskuteczniej inwestuje środki powierzone przez klientów. W najdłuższym horyzoncie czasowym zysk wypracowany prze ING OFE jest największy.

Najwięcej środków na hipotetycznym koncie miał w grudniu 2012 roku, według wyliczeń Analizy Online, klient ING OFE ? 34,5 tys. zł., dane zestawiane są od sierpnia 1999 r. (to wtedy na rynku były już wszystkie z 14 branych przez Analizy Online pod uwagę OFE), osoby, które w tym momencie rozpoczęły oszczędzanie uzbierały na swym hipotetycznym koncie 33,5 tys. zł. To niemal o 12 tys. zł. więcej niż wyniosła wartość składek odprowadzonych przez ten okres.

Także w krótszych horyzontach czasowych ING OFE  zajmuje miejsce w ścisłej czołówce. Zarówno w pięcio- jak i trzyletnim okresie inwestowania uplasowało się z osiągniętymi wynikami na czwartej pozycji.

ING OFE jest obecne na rynku od maja 1999 r, nasze wyniki inwestycyjne w skali 10 lat kolejny raz udowadniają tezę, że myśląc o przyszłej emeryturze musimy brać pod uwagę 10-, 20- a nawet 30- lat. Dopiero taki horyzont czasowy daje nam możliwość oceny czy dany fundusz dobrze zarządza środkami jakie mu powierzyliśmy – mówi Grzegorz Chłopek, Prezes ING PTE  – Dlatego naszą strategią jest strategia, która jest ukierunkowana nie na najlepszy wynik w krótkim czasie, ale na wynik długoterminowy. Nasi klienci wiążą się z nami na lata, dlatego najważniejsze dla nas jest ich zadowolenie i budowanie lojalności poprzez najlepsze wyniki i najlepszy serwis ? dodaje Prezes Chłopek.

Metodologia rankingu

Założenie redakcji Analizy Online było takie, że w okresie od sierpnia 1999 roku na rachunek w każdym z funduszy wpływało co miesiąc 100. Środki te były indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Od czerwca 2011 roku na konto każdego OFE wpływała znacznie niższa kwota, związane to było z obniżeniem przez Rząd składki do OFE z 7,3 do 2,3 proc.

W konsekwencji nasze hipotetyczne konta zostały w ostatnich 3 latach zasilone składką średnio 0 1,4 tys. mniejszą niż gdyby wysokość składki nie zmieniła się. By ranking był pełny uwzględnione zostały także pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne, mają one bardzo zbliżony poziom we wszystkich OFE.

Źródło ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy