Wiadomości Branżowe

ING Życie oraz ING OFE zmieniają nazwy na Nationale-Nederlanden

Jako część długofalowej strategii Grupy ING działalność ubezpieczeniowa i inwestycyjna została wydzielona z Grupy ING i przekształciła się w Grupę NN notowaną od 2 lipca 2014 roku na giełdzie papierów wartościowych w Amsterdamie. W związku z tym 20 lipca br. ING Życie i ING OFE w Polsce zmieniają nazwy na Nationale-Nederlanden. Zmiana nazwy nie dotyczy ING Banku Śląskiego, który nadal jest częścią Grupy ING i działa pod dotychczasową marką.

Nationale-Nederlanden kojarzone jest przez polskich klientów jako globalna, stabilna firma z profesjonalnymi agentami i ma ekspercki wizerunek w zakresie finansów osobistych ? mówi Marta Maszewska-Danielewicz, Dyrektor ds. Komunikacji z Klientem w Nationale-Nederlanden. Celem Nationale-Nederlanden jest dalszy rozwój w kierunku zabezpieczania przyszłości finansowej klientów oraz podejmowanie kolejnych ważnych tematów społecznych. Do podjęcia kolejnego kroku w różnych sferach życia, w tym zdrowotno-profilaktycznej, będziemy zachęcać także naszych klientów ? dodaje.

Zmiany dotyczą jedynie nazw i logotypów spółek, a wszystkie zobowiązania wobec klientów, bieżąca obsługa oraz zawarte umowy przez ING Życie oraz ING OFE pozostają bez zmian. Ponadto, w trosce o komfort klientów ING Życie oraz ING OFE, wszystkie dane teleadresowe Nationale-Nederlanden w Polsce pozostają takie same. W lipcu zmieni się jedynie adres strony internetowej. Nationale-Nederlanden będzie także kontynuować strategię komunikacyjną ING Życie.

Dotychczas konsekwentnie budowaliśmy naszą markę koncentrując się na ochronie życia i zdrowia naszych klientów. Motywem przewodnim naszych działań była ochrona przed nowotworami. W naszej komunikacji i działaniach kładliśmy nacisk na profilaktykę zdrowotną ? w postaci regularnych badań, zdrowego trybu życia oraz zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby w postaci ubezpieczenia. Naszą intencją jest dalsze przekazywanie Polakom wiedzy i uwrażliwianie ich na temat potrzeby dbania o własne zdrowie, życie oraz dawanie poczucia bezpiecznej przyszłości dla siebie i najbliższych ? podsumowuje Marta Maszewska-Danielewicz. 

Proces zmiany marki objął także spółkę ING Usługi Finansowe S.A., która od lipca b.r. będzie nazywać się Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.

***

Nowe nazwy spółek:

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A. ? Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Usługi Finansowe S.A. ? Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ? Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.                                      

ING Otwarty Fundusz Emerytalny ? Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ? Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny


dostarczył infoWire.pl

Źródło ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts