giełda gospodarka INWESTOR inwestycje TFI

J. Wojton (Copernicus Capital TFI): w 2017 roku spodziewamy się wzrostów w segmencie małych i średnich spółek

Najbliższy rok powinien przynieść zyski w segmencie małych i średnich spółek – przewiduje Jacek Wojton z Copernicus Capital TFI. Jego zdaniem także spółki z WIG20, zwłaszcza po dobrej końcówce 2016 roku, mają spory potencjał do wzrostu. Zarządzający podkreśla jednak, że podstawą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu jest właściwa selekcja spółek portfelowych oraz kontrola tego, co dzieje się w globalnej

Data publikacji: 2017-01-23, 07:00
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: J. Wojton (Copernicus Capital TFI): w 2017 roku spodziewamy się wzrostów w segmencie małych i średnich spółek
Kategoria: INWESTOR, , giełda, inwestycje, gospodarka, TFI

Najbliższy rok powinien przynieść zyski w segmencie małych i średnich spółek – przewiduje Jacek Wojton z Copernicus Capital TFI. Jego zdaniem także spółki z WIG20, zwłaszcza po dobrej końcówce 2016 roku, mają spory potencjał do wzrostu. Zarządzający podkreśla jednak, że podstawą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu jest właściwa selekcja spółek portfelowych oraz kontrola tego, co dzieje się w globalnej gospodarce.

Najbliższy rok powinien przynieść zyski w segmencie małych i średnich spółek – przewiduje Jacek Wojton z Copernicus Capital TFI. Jego zdaniem także spółki z WIG20, zwłaszcza po dobrej końcówce 2016 roku, mają spory potencjał do wzrostu. Zarządzający podkreśla jednak, że podstawą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu jest właściwa selekcja spółek portfelowych oraz kontrola tego, co dzieje się w globalnej gospodarce.

Zarządzający funduszami Copernicus Capital TFI oczekuje, że w tym roku spółki o małej i średniej wielkości będą kontynuowały wzrostową tendencję. Zaznacza jednak, że po wzrostach z końca 2016 roku interesującymi aktywami stały się także największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG20.

– W poprzednich dwóch latach WIG20 mocno ciążył w większości funduszy akcyjnych, Ale tak jak widzieliśmy w ostatnich dwóch miesiącach 2016 roku, także ten indeks może dać zarobić inwestorom – mówi agencji Newseria Jacek Wojton, zarządzający funduszami Copernicus Capital TFI.

Według stanu na koniec 2016 roku aktywa zgromadzone w subfunduszu spółek wzrostowych wynosiły przeszło 8,3 mln zł. Większość z nich, bo blisko 90 proc., ulokowana była w akcje. Pozostałą część zgromadzonych kapitałów zainwestowano m.in. w obligacje i instrumenty pochodne. Podobną strukturą aktywów charakteryzuje się z drugi z funduszy akcyjnych Copernicusa, czyli FIO Akcji.

A to już wiesz?  Bank Światowy: PKB Polski w tym roku urośnie dzięki inwestycjom i konsumpcji

– Te fundusze są z założenia aktywnie zarządzane. Staramy się niemalże codziennie dostosowywać ich skład do zmieniającej się sytuacji globalnej, ale też do wyników spółek i przewidywań w poszczególnych sektorach – wyjaśnia Jacek Wojton. – Tak planujemy to robić w dalszym ciągu, żeby nie zaniedbywać zarządzania tymi funduszami, żeby one były ciągle dostosowywane do sytuacji, która panuje w globalnej gospodarce krajowej, ale też przewidywań osiągania zysków przez poszczególne podmioty – podkreśla zarządzający.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Copernicus Capital oprócz funduszy o charakterze otwartym zarządza przeszło setką funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a łączna wielkość obsługiwanych aktywów to 9 mld zł. TFI jest częścią notowanej na rynku NewConnect grupy kapitałowej Copernicus Securities.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
J. Wojton (Copernicus Capital TFI): w 2017 roku spodziewamy się wzrostów w segmencie małych i średnich spółek INWESTOR, giełda, inwestycje, gospodarka, TFI- Najbliższy rok powinien przynieść zyski w segmencie małych i średnich spółek – przewiduje Jacek Wojton z Copernicus Capital TFI. Jego zdaniem także spółki z WIG20, zwłaszcza po dobrej końcówce 2016 roku, mają spory potencjał do wzrostu. Zarządzający podkreśla jednak, że podstawą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu jest właściwa selekcja spółek portfelowych oraz kontrola tego, co dzieje się w globalnej gospodarce.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy