Wiadomości Branżowe

Miliard przychodów mBanku w jednym kwartale

W II kwartale 2014 r. mBank zarobił 324,8 mln zł netto, co oznacza wzrost o niemal 47 mln zł w skali roku. Poprawa wyników jest efektem zrównoważonego rozwoju biznesu opartego na wzroście zarówno dochodów z tytułu opłat i prowizji, jak i odsetkowych. Bank po raz pierwszy zanotował ponad miliard złotych przychodów w jednym kwartale.

? Każdy kolejny miesiąc potwierdza, że strategia oparta na organicznym rozwoju biznesu przynosi doskonałe rezultaty. Bank wypracował w II kwartale miliard złotych przychodów i 325 mln zł zysku netto, niemal 17 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku ? mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Pomimo środowiska niskich stóp procentowych wynik z tytułu odsetek w II kwartale wyniósł 617,2 mln zł, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach roku było to 591 mln. Z kolei w skali roku wzrost wynosi ponad 12 proc. Stopniowej poprawie ulega również wynik z tytułu opłat i prowizji. W II kwartale 2014 r. wyniósł on 243,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 209,3 mln zł.

? Dodatkowe powody do zadowolenia z pewnością przynosi akcjonariuszom niski współczynnik kosztów do dochodów, który po pierwszej połowie 2014 r. wyniósł 44,7 proc. Plasuje to mBank w ścisłej czołówce najbardziej efektywnych instytucji finansowych ? mówi Cezary Stypułkowski.

mBank nieustannie zwiększa również liczbę obsługiwanych klientów, zarówno detalicznych (wzrost w II kwartale o 62,8 tys. osób do 4,49 mln), jak i korporacyjnych (406 nowych firm zdecydowało się na współpracę z bankiem, a ich łączna liczba przekroczyła poziom 17 tys.).

Bank sprzedaje również coraz więcej kredytów. Portfel należności od klientów detalicznych na koniec II kwartału osiągnął wartość 39,6 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 proc. w porównaniu do stanu z końca marca. Największą dynamiką charakteryzuje się kategoria kredytów hipotecznych. W II kwartale bank sprzedał 863 mln zł ?hipotek? (wzrost w skali roku o 76 proc.). Z kolei wartość kredytów korporacyjnych udzielonych przez mBank osiągnęła 27,9 mld zł (z wyłączeniem transakcji reverse repo/buy sell back), czyli o 3,5 proc. więcej niż w I kwartale.

Klienci coraz aktywniej korzystają z nowoczesnych form komunikacji z mBankiem. Po drugim kwartale z bankowości mobilnej korzystało już 775 tys. użytkowników. Ponadto już co 10 klient kontaktuje się z mBankiem za pośrednictwem Eksperta online.

Również tradycyjna sieć naziemna banku jest doskonale oceniana. W trzeciej edycji rankingu ?Jakość na bank?, przygotowanego przez TNS Polska oraz Puls Biznesu, mBank po raz trzeci zajął pierwsze miejsce, wyraźnie deklasując konkurencję.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts