Konto online

Prace nad marką lubuskie zakończone sukcesem

Studio Brandingowe Bakalie zakończyło prace nad stworzeniem strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej oraz turystycznej Województwa Lubuskiego. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wynikiem tych działań jest stworzenie nowej marli ?Lubuskie?, która ma pomóc zbudować prawdziwy i jednocześnie korzystny wizerunek regionu i przyczynić się do przyciągnięcia doń kapitału finansowego i intelektualnego, a tym samym wspierać procesy innowacyjne i restrukturyzacyjne.

Prace nad marką ?Lubuskie? trwały blisko pół roku. Pierwszym etapem prac nad projektem były szeroko zakrojone badania. Służyły one zapoznaniu się z opiniami mieszkańców i sąsiadów na temat Lubuskiego, ustaleniu atutów regionu oraz jego słabych stron. Badania te dodatkowo pełniły funkcję konsultacji społecznych i wskazały obszary wrażliwe z punktu widzenia mieszkańców województwa.

Rozmowy prowadzono z przedstawicielami wielu grup społecznych ? z mieszkańcami regionu, z przedsiębiorcami, jak również z osobami spoza województwa ? aby wyłaniający się obraz regionu był jak najpełniejszy.

W drugim etapie prac skonstruowano wartości i osobowość przyszłej marki ?Lubuskie?. Ponadto na podstawie badań wyłoniono trzy kierunki skojarzeń związanych z regionem, na których zbudowano wstępną koncepcję marki regionu. Określono, jakie cele strategiczne powinna mieć nowa marka oraz sformułowano ideę przewodnią marki. Powstały 3 różnorodne pomysły na wizualizację koncepcji marki – czyli logo, kolorystyka, symbole, a także hasła promocyjne wraz z przykładami ich różnych zastosowań. Wszystkie koncepcje poddano ponownie ocenie wszystkich grup docelowych i bardzo dokładnie przeanalizowano.

W trzecim etapie prac na podstawie wszystkich uzyskanych informacji dokonano ostatecznej modyfikacji koncepcji, która zyskała największą przychylność badanych, a wynikiem ostatecznym jest nowe hasło ?Lubuskie – warte zachodu!? oraz nowe logo regionu.

Zdefiniowane zostały założenia programowe wdrażania nowej strategii zarówno krótko- jak i długookresowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych. Studio Bakalie opracowało także program przejściowy dla działań promocyjnych związanych z marką lubuskie na rok 2010.

Dodatkowo opracowany został “Kodeksu Marki Lubuskie” wraz z przygotowaniem prezentacji dla mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Jednym z najważniejszych elementów kończących prace nad nową marką ?Lubuskie? było opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej będącego integralną częścią “Księgi Marki Lubuskie”. Przedstawiono w niej logotyp oraz pozostałe symbole marki.

W ?Księdze marki Lubuskie? znalazły się także przykłady zastosowania nowego brandingu. Między innymi na tak podstawowych elementach jak dokumenty i druki (na papierze korespondencyjnym, wizytówkach czy kopertach); ale także na elementach znaczących i widocznych jak wnętrze i zewnętrzna elewacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych UM. Nowe logo pojawi się także na pojazdach służbowych, pojazdach kolei regionalnych i innych środkach transportu publicznego.

We wszystkich systemach zewnętrznej identyfikacji województwa ? czy to fizycznych, jak witacze drogowe, oznaczenie szlaków turystycznych, ważnych obiektów; czy to wirtualnych ? jak serwis internetowy województwa lubuskiego ? pojawią się nowe logotypy i nowe hasła zgodne z ustaloną nową strategia komunikacyjną marki lubuskie.

Opracowane zostaną także kryteria i procedury przyznawania prawa do korzystania z symboliki nowej marki.

Celem budowy strategii marki Województwa Lubuskiego było przede wszystkim zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki Lubuskie, stworzenie systemu pozytywnych skojarzeń z Województwem Lubuskim jako marką, a także rozbudzenie silnej identyfikacji mieszkańców z tym regionem i przyciągnięcie uwagi inwestorów i turystów z Polski i zagranicy.

Podwaliny pod budowę nowej tożsamości nowej marki ?Lubuskie? zostały położone.

Jak dalej potoczą się losy regionu? Czy tożsamość nowej marki znajdzie odzwierciedlenie w wizerunku marki, jaki powstanie w głowach i sercach odbiorców? Na te pytania poznamy odpowiedzi już wkrótce.

Optymistycznym akcentem jest ogromne zainteresowanie nową strategią osób biorących udział w badaniach nowej marki. Badani przyznawali, że to mieszkańcy Lubuskiego tworzą swoje województwo. Zgadzają się z postulatem, że każdy Lubuszanin powinien wziąć na siebie część odpowiedzialności za to, jakie jest miejsce, w którym żyje. Wszyscy Lubuszanie powinni aktywnie współdziałać na rzecz wspólnego dobra. Świadczy to o gotowości ludzi do współpracy i realnej potrzebie posiadania strategii rozwoju i komunikacji.

http://dlaprasy.lubuskie.pl/pr/161962/prace-nad-marka-lubuskie-zakonczone-sukcesem

Similar Posts