Tag Archives: Grupa Generali Polska

Grupa Generali Polska w I połowie roku: dynamiczny rozwój w kluczowych liniach biznesu

Grupa Generali Polska w I połowie roku: dynamiczny rozwój w kluczowych liniach biznesu

  • Składka przypisana brutto Grupy Generali Polska rośnie w I półroczu 2011 r. do 940 mln zł, tj. o 6, 4%, wobec 3, 3% wzrostów na rynku po I kwartale br.;
  • Ubezpieczenia na życie ze składką regularną rosną o 24%;
  • 27%

1_2_3_4 Strategia. Grupa Generali Polska ogłasza Strategię kreowania biznesowej wartości

  • Grupa Generali w Polsce ogłasza nową, pięcioletnią strategię działania nazwaną 1_2_3_4
  • Nowa strategia Generali nastawiona na generowanie wartości i wzrost
  • 8 strategicznych kierunków działania

Warszawa, 13 lutego 2013 r. Grupa Generali Polska przedstawia nową strategię działania na najbliższe 5 lat,

Grupa Generali Polska przekracza kolejne progi: ponad 1 mld zł przypisu składki w I półroczu (+13,4%), 1 mln Klientów OFE

  • Ubezpieczenia na życie ze składką regularną odnotowały wzrost o ponad 16%
  • Niemal 15% wzrost w obszarze ubezpieczeń majątkowych
  • Znacząca wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy Generali Polska do 64,1 mln zł

Spółki Grupy Generali w Polsce w pierwszym półroczu br. wypracowały

Odświeżony serwis Generali.pl

Grupa Generali Polska odświeżyła oprawę graficzną swojej strony internetowej www.generali.pl. Zmiana jest efektem ujednolicania serwisów firm należących do Grupy Generali na całym świecie.

W kwietniu Grupa Generali Polska pokazała nową oprawę graficzną swojego serwisu internetowego www.generali.pl. Na stronie …

Top